Rechtmatigheid aantoonbaar verantwoord

Door de aanstaande wijziging in wet- en regelgeving zijn gemeentes en provincies vanaf boekjaar 2023 zelf verantwoordelijk voor het opnemen van een rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening. Met deze wijziging wordt het eigenaarschap omtrent rechtmatigheid nadrukkelijk neergelegd bij de organisatie zelf. Het betekent dat u als (eind-)verantwoordelijke nog meer dan voorheen een dashboard nodig heeft waarop u kunt aflezen of uw organisatie aan de gestelde rechtmatigheidsnormen voldoet. Een gebrek aan zo’n dashboard zal onherroepelijk leiden tot een forse toename van de accountantskosten en mogelijk zelfs een gekwalificeerde controleverklaring bij de jaarrekening. EQili helpt u om uw rechtmatigheidsverantwoording professioneel en aantoonbaar in control te hebben.

Rechtmatigheidsverantwoording in EQili

EQili helpt u bij de aansturing en documentatie van uw interne controle processen, gericht op de rechtmatigheid van uw bestedingen. Ingebouwde reviewstappen zorgen er voor dat controles intern kunnen worden beoordeeld en eventuele aandachtspunten tijdig worden gesignaleerd en aangepakt. Met EQili is uw rechtmatigheidsverantwoording aantoonbaar op orde.

Accountantscontrole

Naast uw interne controle processen, ondersteunt EQili ook bij de aanlevering van relevante documentatie aan uw accountants. Met EQili heeft uw organisatie de interne rechtmatigheidsverantwoording structureel op orde en is de accountantscontrole het sluitstuk van een optimaal ingerichte verantwoordingscyclus. Hebt u te maken met aanzienlijke (meerwerk)kosten voor de controle op de jaarrekening? Dan is deze business case snel gemaakt!

MAAK KENNIS
MET EQILI

MAAK KENNIS
MET EQILI

PUBLICATIES

Download onze Factsheets, Whitepapers en Klantcases

MEER WETEN OVER EQILI EN ONZE OPLOSSINGEN?

Vragen over ons, of onze oplossingen? Vertel ons waarmee we je kunnen helpen. We nemen binnen een werkdag contact met je op om jouw vragen te beantwoorden.


  Actueel

  Nieuws

  Even kennismaken: Wesley Vossen

  Team EQili blijft groeien! Sinds 1 Juli is Wesley Vossen in dienst als Junior EQili Consultant. Wesley is een jonge, ambitieuze man die sinds kort afgestudeerd is aan de studie bedrijfskunde in Sittard. Tijdens zijn studie is Wesley zes [...]

  Blog

  De Jaarrekening Evaluatie Gedaan. Nu Doorpakken!

  De evaluatie van het jaarrekeningproces zult u onderhand gedaan hebben. Keurig netjes verslag gemaakt, besproken met de huisaccountant, alle mea culpa’s uitgewisseld dus we kunnen weer verder met elkaar. De grote vraag is: wordt het doorpakken? Of [...]

  Download

  Whitepaper: Een soepel afsluitings-proces in “het nieuwe normaal”

  Het jaar 2020 zal voor altijd herinnerd worden als het jaar waarin het niet langer vanzelfsprekend en noodzakelijk was om arbeid te leveren in de gezamenlijke kantoortuin. Het werken op afstand lijkt “het nieuwe normaal” te zijn. In dit whitepaper gaan we in op de randvoorwaarden […]